Vyhlášení voleb do školské rady – zástupce zákonných zástupců

Ředitel Základní školy Šlapanice vyhlašuje volby do Školské rady ZŠ Šlapanice pro volební období 2024-2027. Volby se budou konat

elektronicky prostřednictvím školního informačního systému Edookit
ve dnech 13. 6. – 14. 6. 2024.

Podrobné pokyny k volbě obdrží všichni zákonní zástupci prostřednictvím Edookitu. Seznam kandidátů bude uveřejněn na webových stránkách školy a zaslán prostřednictvím Edookitu nejpozději v pondělí 3. 6. 2024.

Srdečně zveme všechny rodiče žáků Základní školy Šlapanice k účasti na volbách.

Pro případné zájemce o kandidaturu prodlužujeme termín přihlášení do středy 29. 5. 2024.

Podrobné informace o činnosti školské rady

Autor Antonín Šerý Zveřejněno 27.05.2024