Rozhodnutí ředitele školy o zařazení/nezařazení žáka do přípravné třídy

Ve Šlapanicích dne 28. května 2024

Rozhodnutí ředitele školy o zařazení žáka do přípravné třídy

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16, rozhodl podle ustanovení § 47, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

uchazeči s registračními čísly

2024-300
2024-302 - 2024-306
2024-309 - 2024-313
2024-315
2024-317 - 2024-319

se zařazují od školního roku 2024/2025 do přípravné třídy základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16 a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, vyzvednutí bude možné na vyžádání v kanceláři školy.

Mgr. Ivan Hostaša
ředitel školy

Ve Šlapanicích dne 28. května 2024

Rozhodnutí ředitele školy o nezařazení žáka do přípravné třídy

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16, rozhodl podle ustanovení § 47, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

uchazeči s registračními čísly

2024-301
2024-307
2024-308
2024-314
2024-316

se nezařazují od školního roku 2024/2025 do přípravné třídy základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16.

Odůvodnění

Z důvodu nadlimitního zájmu o zařazení žáků do přípravné třídy rozhodl ředitel, že výběr žáků bude losem a uchazeči nebyli vylosováni. Protokol o losování je k nahlédnutí v kanceláři školy.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16 a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

O nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude zákonným zástupcům zasláno doporučenou poštou..

Mgr. Ivan Hostaša
ředitel školy

Autor Antonín Šerý Zveřejněno 28.05.2024