Rozhodnutí ředitele školy o přijetí/nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání, Rozhodnutí o odkladu školní docházky

Ve Šlapanicích 14. 5. 2024

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáka k základnímu vzdělávání

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16, rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:
uchazeči s registračními čísly

2024-01 - 2024-22
2024-24 - 2024-31
2024-33 - 2024-45
2024-47 - 2024-62
2024-64 - 2024-66
2024-68 - 2024-77
2024-79 - 2024-88
2024-91 - 2024-92
2024-95 - 2024-103
2024-105 - 2024-107
2024-109 - 2024-113
2024-200 - 2024-203
2024-205 - 2024-213
2024-215
2024-217
2024-221 - 2024-225
2024-230

se přijímají od školního roku 2024/2025 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16 a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, vyzvednutí bude možné na vyžádání v kanceláři školy.

 

 

Mgr. Ivan Hostaša
ředitel školy


Rozhodnutí o odložení začátku povinné školní docházky

Ve Šlapanicích dne 14. 5. 2024

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16, rozhodl podle ustanovení § 37 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

uchazeči s registračními čísly

2024-16
2024-23
2024-32
2024-63
2024-67
2024-78
2024-89
2024-93
2024-104
2024-204
2024-218
2024-220
2024-226
2024-227
2024-228
2024-229

získali odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

 

Ve Šlapanicích dne 15. 5. 2024

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16, rozhodl podle ustanovení § 37 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

uchazeč s registračním číslem 2024-108 získal odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

 

Ve Šlapanicích dne 17. 5. 2024

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16, rozhodl podle ustanovení § 37 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

uchazeč s registračním číslem 2024-14 získal odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

 

Ve Šlapanicích dne 11. 6. 2024

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16, rozhodl podle ustanovení § 37 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

uchazeč s registračním číslem 2024-219 získal odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

 

 

Odůvodnění

Rozhodnutí se vydává na základě žádosti zákonných zástupců a doporučujícího potvrzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16 a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Ředitel školy upozorňuje zákonné zástupce na povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Rozhodnutí o odkladu bude zákonným zástupcům zasláno doporučenou poštou.

 

Mgr. Ivan Hostaša
ředitel školy

Autor Antonín Šerý Zveřejněno 14.05.2024 Aktualizováno 11.06.2024