Informace pro strávníky

Naše školní jídelna je zapojena v projektu Zdravá školní jídelna. Český systém školního stravování nám může závidět celý svět. Projekt Zdravá školní jídelna přináší rady, recepty a příručky, které ho pomáhají sladit s nejmodernějšími poznatky o zdravé výživě. Více informací o projektu

Informace pro nové zájemce o stravování ve školním roce 2023/24 najdete zde.

Ceny obědů a svačin ve školní jídelně Šlapanice platné od 1. 1. 2024

žáci 5 - 10 let 34,- Kč
žáci 11 - 14 let 36,- Kč
žáci 15 a více let 38,- Kč
cizí strávníci 119,- Kč
   
svačiny pro žáky ZŠ 32,- Kč
Smluvená dietní strava
žáci 5 - 10 let
39,- Kč
žáci 11 - 14 let 42,- Kč
žáci 15 a více let 45,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou určeného věku (šk.rok. trvá od 1.9.-31.8.).

Svačiny se vydávají v době od 9.40 do 10.00 hodin.
Za nevyzvednutou svačinu se náhrada neposkytuje

Možnosti platby

1. Trvalým příkazem, bezhotovostním příkazem nebo poštovní poukázkou

Na účet číslo: 2028485379/0800

žáci 5 - 10 let 714,- Kč
žáci 11 - 14 let 756,- Kč
žáci 15 a více let 798,- Kč
cizí strávníci 2 618,- Kč
   
svačiny 672,- Kč
Smluvená dietní strava
žáci 5 - 10 let
819,- Kč
žáci 11 - 14 let 882,- Kč
žáci 15 a více let 945,- Kč

Příkaz nebo složenku je nutné dát proplatit tak, aby platba byla připsána na účet školní jídelny nejpozději do 20. dne měsíce na následující měsíc.

2. Jednorázově

Ve školní jídelně lze domluvit jednorázovou platbu na půl roku nebo celý školní rok.

Vyúčtování: Jedenkrát ročně. Během letních prázdnin rozesíláme email s informacemi o přeplatcích a od kdy a kolik Kč bude strávník platit na další školní rok.

Důležitá upozornění

 • Školní jídelna má jiné číslo účtu a jiné variabilní symboly než škola. Prosíme nezaměňovat!

 • Strávník, jehož platba není do konce měsíce připsána na účet školní jídelny, má následující dny obědy odhlášeny. Oběd je přihlášen, až když dojde platba na účet školní jídelny.

Odhlášování obědů

Na druhý den lze oběd odhlásit telefonicky (tel. 544 120 314, 544 120 315, 724 996 201), přes internet, na terminálu, e-mailem (miroslava.sedlackova@zsslapanice.cz) nebo ústně v kanceláři ŠJ nejpozději pracovní den předem do 10.00 hod. (nepočítá se sobota, neděle, svátky, jiná volna…).

První den nemoci lze oběd vyzvednout, ostatní dny je nutno odhlásit.

Upozorňujeme, že dle školského zákona č.561/2004 Sb.,§ 119 se uskutečňuje školní stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole. To znamená, že v případě absence žáka musí být oběd odhlášen (s výjimkou prvního dne nepředpokládané absence). Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., může dítě za sníženou úhradu (finanční normativ) odebrat stravu pouze první den nemoci (neplánované nepřítomnosti), jinak bude doúčtována úhrada za přípravu oběda do plné výše (tj. 7-10 let 79,00 Kč, 11-14 let 81,00 Kč, 15 a více let 83,00 Kč) a to i v případě, že stravu nevyzvednete a tzv."propadne".

Upozorňujeme, že výdej obědů do jídlonosičů musí z důvodů hygieny vzhledem k aktuální situaci a opatřeními souvisejícími s pandemií Covid-19 probíhat v odděleném čase od výdeje obědů v jídelně. Proto žádáme všechny, kteří si z důvodu nemoci nebo lékaře budou vyzvedávat oběd do jídlonosiče (týká se to pouze prvního dne nemoci, v další dny již není nárok na dotovaný oběd, v případě zájmu o oběd bude již účtována plná cena stravy v příslušné kategorii), aby respektovali čas výdeje zadním vchodem do jídelny v čase 11.00 až 11.30 hod. nebo v čase 13.45 až 14.00 hod. V jiný čas nebudou obědy do jídlonosičů vydávány! Jídlonosič musí být vydezinfikovaný a čistý, tak aby nedošlo k zanesení nákazy na jídelnu.

Jak zacházet s čipem

 • Při přihlášení ke školnímu stravování si strávník zakoupí za 100,-Kč (vratná záloha) v kanceláři školní jídelny čip.
 • Čip si uloží tak, aby jej mohl každý den v jídelně použít.
 • Čip slouží i k výdeji svačin.
 • V jídelně u výdejního okénka přiloží čip na výdejový terminál, který na displeji v kuchyni zobrazí údaje o strávníkovi a informace, zda je oběd přihlášený a zaplacený. Potom vydá personál kuchyně stravu.
 • Je-li oběd odhlášený nebo nezaplacený, displej zobrazí zákaz výdeje stravy.
 • Stejně tak u čipu, který už byl ten den terminálem označen. Oběd vydán nebude.
 • Ztratí-li strávník čip, musí si za 100,- Kč zakoupit nový (necháváme 5 dní na najití).
 • Pokud je čip poškozený (okousaný, poškrábaný, pokreslený, zlomený…), nebude vrácena záloha 100,- Kč.
 • Když strávní k čip výjimečně zapomene, administrativní pracovnice jídelny překontroluje, zda je oběd zaplacený a přihlášený a vydá na ten den strávníkovi lísteček, který odevzdá u výdejního okénka.
 • Čipy, (i když všechny vypadají stejně) nejsou identické a mají zakódované informace o strávníkovi. Proto není možné si čipy půjčovat nebo jinak zaměňovat.
 • Čip je zapůjčen na celou dobu školní docházky, proto s ním zacházejte šetrně. Po ukončení stravování bude vrácena záloha 100,-Kč po odevzdání nepoškozeného čipu do jídelny.

Objednávání obědů a svačin

Strávníci mají možnost výběru ze dvou jídel

 • oběd č.1 - automaticky přihlášen po uhrazení platby
 • oběd č.2 - lze objednat nejpozději do 10 hodin 1 den předem (nepočítá se sobota, neděle a svátky)

1. Výběr s pomocí čipu na terminálu ve školní jídelně

V jídelně u objednávkového terminálu (OT):

 1. zvolte týden
 2. přiložte čip k OT
 3. vyberte 0=odhlášení, 1=oběd č. 1, 2=oběd č. 2
 4. přiložte čip k OT - bez přiložení se volby neuloží

2. Výběr přes internet

Kliknutím na odkaz Výběr jídla v záhlaví školních stránek nebo zadáním adresy http://obedy.zsslapanice.cz do prohlížeče. Pro výběr přes internet jsou nutné přihlašovací údaje, které strávník obdrží ve ŠJ u administrativní pracovnice jídelny (paní Sedláčková).

Přihlašovací údaje je každý strávník povinen chránit před zneužitím!

Související dokumenty

Provozní řád

Směrnice pro stravování cizích strávníků

Přihláška ke stravování

Autor Antonín Šerý Aktualizováno 18.12.2023