Změna ceny obědů

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás informovat, že od měsíce ledna 2016 dojde k navýšení cen stravného.

Jedním z důvodů je, že nynější ceny stravného nepokrývají celkovou nákladovost obědů. Školní stravování se musí řídit vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Cena oběda, kterou platí rodiče, představuje pouze náklady na potraviny. Cena potravin však každoročně stoupá a škola na to pak musí reagovat.

Dalším důvodem je současná snaha naší jídelny o zvyšování kvality vařených jídel a zároveň nabídnutí širokého spektra těchto jídel. Důležitým cílem naší kuchyně je, aby všem obědy chutnaly a abychom drželi krok s moderními trendy vaření. Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v uvedené vyhlášce a rozpětím finančních limitů na nákup potravin. V současnosti je kladen velký důraz na dodržování zásad zdravého vaření. I my se snažíme pro naše žáky objevovat zdravá, výživově hodnotná jídla. V současnosti jsou ve větším rozsahu zařazovány čerstvé, kvalitní suroviny a nápoje. Tento trend však sebou také nese zvýšení nákladů.

Doufáme, že i nadále vám bude u nás chutnat.

Přejeme všem za kolektiv naší školní jídelny poklidný Adventní čas, který je před námi a příjemné prožití Vánočních svátků.

Ve Šlapanicích dne 3. 12. 2015 Pavlína Legindiová, vedoucí ŠJ

Ceny obědů platné od 1. 1. 2016

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Pavlína Legindiová (3.12.2015)

Odebírat novinky