Zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok začíná ve čtvrtek 1. září 2022.

Žáci jednotlivých ročníků se shromáždí v 7:40 před budovou školy dle následujícího rozpisu:

1. a 2. ročník na chodníku pod novou budovou školy (pavilon F)
3. ročník na chodníku pod budovou školy
4. ročník
na bočním bezbariérovém chodníku
5. ročník nad školou na chodníku (pod travnatou plochou)
6. a 7. ročník před hlavním vchodem
8. a 9. ročník nad školou na chodníku (u schodiště s pergolou)

Odtud si třídní učitelé žáky postupně odvedou do tříd, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku. Předpokládané ukončení pro 2. - 9. ročníky je kolem 8:45. Poté prvňáčky spolu s rodiči přivítají na školním hřišti zástupci města.

Ve čtvrtek 1. 9. v 8:00 hod. se uskuteční informativní schůzka s rodiči prvňáčků, kteří budou navštěvovat školní družinu (vychovatelky si rodiče vyzvednou u tříd). Řádný provoz školní družiny bude zahájen v pátek 2. 9. 2022 v 6:00.

Organizace výuky v 1. týdnu školního roku

čtvrtek 1. 9.

  • slavnostní zahájení školního roku

pátek 2. 9.

  • organizační záležitosti, program s třídními učiteli (1. roč. dle svého rozpisu)

Doporučujeme strávníkům, kteří tento den nebudou chtít oběd, si jej včas odhlásit.

Odchod na obědy:

  • 11:00 - 11:30 - 1. a 2. roč. (pavilon F)
  • 11:10 - 3. a 4. roč.
  • 11:20 - 9. roč.
  • 11:30 - 5. a 8. roč.
  • 11:40 - 7. roč.
  • 11:50 - 6. roč.
Případné změny žákům sdělí třídní učitelé.
tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (13.09.2022)

Aktuality