Vykonávání péče o děti a žáky rodičů pracujících ve specifických profesích

Od 14. 10. je naše školské zařízení určeno pro péči o děti ve věku od 3 do 10 let, o něž nemohou za krizové situace pečovat rodiče nebo jiní zákonní zástupci. Jedná se o děti:

 • zaměstnanců bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanců obecní policie,
 • zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanců uvedených v § 115 odst. 1 a dalších zaměstnanců v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • sociálních pracovníků a dalších odborných pracovníků vykonávajících činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
 • zaměstnanců příslušníků ozbrojených sil,
 • zaměstnanců úřadů práce,
 • pedagogických nebo nepedagogických pracovníků určené školy nebo školského zařízení,
dále od 2. 11. 2020 děti zaměstnanců:
 • České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení;
 • Finanční správy České republiky;
 • Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců;
 • školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy;
 • zařízení školního stravování;
 • České pošty, s.p.
 • pedagogických nebo nepedagogických pracovníků mateřské školy;

bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky základní školy Šlapanice.

Alespoň jeden ze zákonných zástupců musí vykonávat toto povolání, jinak není možné dítě do školy vpustit.

Pokud si některý z rodičů zvolí pro péči o své dítě naši základní školu, pak prosím kontaktujte telefonicky či mailem Pavla Vyhňáka, ředitele ZŠ Šlapanice, tel. 720 993 859, pavel.vyhnak@zsslapanice.cz. Pro zapsání dítěte je potřeba vyplnit přihlášku, kterou si můžete stáhnout zde.

Níže naleznete veškeré informace o tom, jak tato péče bude na škole realizována.

Provoz péče ve škole

Péče o děti je zajištěna po dobu potřeby jednotlivých rodičů a to tak, aby mohli vykonávat své povolání.

Příchod dětí

Rodiče své děti při prvním kontaktu se školou přivedou v předem domluveném termínu a čase ke škole. Místo pro předání žáků je u vchodu do pavilonu F (nová budova školy).

Specifika pobytu dětí

Pro děti budou k dispozici u všech umývadel s tekoucí pitnou studenou a teplou vodou mýdla v dávkovacích, jednorázové ručníky nebo osoušeče rukou a bez oplachové dezinfekční prostředky s virucidním účinkem opatřené dávkovací pumpičkou. Pro děti předškolního věku jsou k dispozici adaptéry na WC a podložky k umývadlům.

Pro spánek předškolních dětí budou na základě poptávky k dispozici matrace a deky s polštářem, ložní prádlo musí mít děti vlastní. Výměna ložního prádla a pyžam dětí bude prováděna nejméně v týdenních intervalech. Použité prádlo dětí bude předáváno rodičům dětí k vyprání.

Co s sebou

Roušku, vlastní láhev na pití, přezůvky, vhodné oblečení (i na ven), svou hračku, hru, pro školáky pak také pokyny od školy (zadané učivo), kde je žák ve vzdělávání veden. V případě žáka MŠ je vhodné mít pyžamo, náhradní oblečení + oblečení na pobyt venku (tak jako při pobytu v MŠ). Ideálně podepsané.

Stravování (oběd, večeři, případně svačinu) zajišťuje podle možností škola - je nutné znát veškerá stravovací omezení, abychom se mohli pokusit vytvořit vhodnou stravu pro vaše děti.

Je důležité, aby rodiče předali škole veškeré informace o zdravotních, vzdělávacích a jiných omezeních, které mohou s péčí o jejich dítě souviset.

Veškerá péče o děti je zdarma.

Bezpečnostní opatření

Budou přijímány pouze zdravé děti bez známek onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel). Děti budou vybaveni rouškami. Roušky budou používat v rámci možností po celou dobu pobytu.

Všem dětem bude při vstupu do školy změřena teplota bezkontaktním teploměrem.

Všichni žáci si ihned po vstupu do školy umyjí ruce mýdlem.

Jiné osoby včetně zákonných zástupců mají vstup do školy zakázán.

Upozorňujeme, že na základě doporučení KHS:

 • v případě zvýšené teploty nebo kašle nebude dítě vpuštěno do budovy školy
 • dítě nesmí být přijato k péči, pokud je v rodině vyhlášena karanténa
 • rodiče nesmí přivést dítě v případě, že přišlo do styku s nakaženou osobou
 • škola dětem nemůže zajistit medikaci léků

Prosíme všechny, choďte v rouškách - JÁ CHRÁNÍM TEBE, TY CHRÁNÍŠ MNE.

Z preventivních a provozních důvodu budou evidovány údaje o dětech a rodičích (např. aktuální zdravotní stav, alergie dětí na potraviny, sdělení profese a dostupný telefonní kontakt na zákonného zástupce, zaměstnavatele, náhradní kontakt v době, kdy dítě bude v péči pedagogických pracovníků).

Přihláška ke stažení

Podrobné informace v PDF

Obvyklá organizace dne:

6.30 - 8.00 scházení dětí, hry a činnosti dle vlastního výběru
8.15 - 8.45 průběžná svačina
8.00 - 9.30 hry a činnosti dle vlastního výběru, didaktické cílené činnosti skupinové x individuální jazykové, hudební, tělovýchovné chvilky, smyslové hry
9.30 - 11.30 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.30 - 12.00 hygiena, oběd
12.00 - 12.30 příprava na odpočinek (vyzvedávání dětí po obědě)
12.30 - 13.30 odpolední odpočinek, aktivity pro nespící děti
13.30 - 14.00 hry a činnosti dle vlastního výběru
14.00 - 14.45 svačina
15.00 - 16.30 hry a činnosti dle vlastního výběru

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (24.11.2020)

Aktuality