Vykonávání péče o děti a žáky rodičů pracujících ve specifických profesích

Od 18. 3. res. 24. 3. je naše školské zařízení určeno pro péči o děti ve věku od 3 do 13 let, o něž nemohou za krizové situace pečovat rodiče nebo jiní zákonní zástupci. Jedná se o děti zaměstnanců:

 • bezpečnostních sborů
 • obecní policie
 • poskytovatelů zdravotních služeb
 • příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v oblasti sociální
 • orgánů ochrany veřejného zdraví
 • příslušníků ozbrojených sil
 • pedagogických nebo nepedagogických pracovníků určené školy nebo školského zařízení
 • lékáren
 • vězeňské služby

dále pak je od 24. 3. naše školské zařízení určeno pro péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž rodiče nebo jiný zákonný zástupce jsou zaměstnanci:

 • obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce
 • krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce
 • poskytovatelů sociálních služeb.

dále pak je od 17. 4. naše školské zařízení určeno pro péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž rodiče nebo jiný zákonný zástupce jsou zaměstnanci:

 • Úřadu práce České republiky
 • České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
dále pak je od 21. 4. naše školské zařízení určeno pro péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž rodiče nebo jiný zákonný zástupce jsou zaměstnanci v orgánech:
 • Finanční správy České republiky nebo ve Finančním analytickém úřadu

Alespoň jeden ze zákonných zástupců musí vykonávat toto povolání, jinak není možné dítě do školy vpustit. Bez ohledu na to, zda jsou tyto děti žáky základní školy Šlapanice. Pro zapsání dítěte je potřeba vyplnit přihlášku, kterou si můžete stáhnout zde.

Níže naleznete veškeré informace o tom, jak tato péče bude na škole realizována.

Provoz péče ve škole

Péče o děti je zajištěna po dobu potřeby jednotlivých rodičů a to tak, aby mohli vykonávat své povolání.

Příchod dětí

Rodiče své děti při prvním kontaktu se školou přivedou v předem domluveném termínu a čase ke škole. Místo pro předání žáků je u vchodu vlevo nad schody, u dřevěné pergoly. Příjezd autem ke škole pak k hlavnímu vstupu a budově bazénu školy, ulicí „na Zahrádkách".

Specifika pobytu dětí

Pro děti budou k dispozici u všech umývadel s tekoucí pitnou studenou a teplou vodou mýdla v dávkovacích, jednorázové ručníky nebo osoušeče rukou a bez oplachové dezinfekční prostředky s virucidním účinkem opatřené dávkovací pumpičkou. Pro děti předškolního věku jsou k dispozici adaptéry na WC a podložky k umývadlům.

Pro spánek předškolních dětí budou k dispozici matrace a deky s polštářem, ložní prádlo musí mít děti vlastní. Výměna ložního prádla a pyžam dětí bude prováděna nejméně v týdenních intervalech. Použité prádlo dětí bude předáváno rodičům dětí k vyprání.

Co s sebou

Roušku, vlastní láhev na pití, přezůvky, vhodné oblečení (i na ven), svou hračku, hru, pro školáky pak také pokyny od školy (zadané učivo), kde je žák ve vzdělávání veden. V případě žáka MŠ je vhodné mít pyžamo, náhradní oblečení + oblečení na pobyt venku (tak jako při pobytu v MŠ). Ideálně podepsané.

Stravování (oběd, večeři, případně svačinu) zajišťuje podle možností škola - je nutné znát veškerá stravovací omezení, abychom se mohli pokusit vytvořit vhodnou stravu pro vaše děti.

Je důležité, aby rodiče předali škole veškeré informace o zdravotních, vzdělávacích a jiných omezeních, které mohou s péčí o jejich dítě souviset.

Veškerá péče o děti je zdarma.

Bezpečnostní opatření

Budou přijímány pouze zdravé děti bez známek onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel). Děti budou vybaveni rouškami. Roušky budou používat v rámci možností po celou dobu pobytu.

Všem dětem bude při vstupu do školy změřena teplota bezkontaktním teploměrem.

Všichni žáci si ihned po vstupu do školy umyjí ruce mýdlem.

Jiné osoby včetně zákonných zástupců mají vstup do školy zakázán.

Upozorňujeme, že na základě doporučení KHS:

 • v případě zvýšené teploty nebo kašle nebude dítě vpuštěno do budovy školy
 • dítě nesmí být přijato k péči, pokud je v rodině vyhlášena karanténa
 • rodiče nesmí přivést dítě v případě, že přišlo do styku s nakaženou osobou
 • škola dětem nemůže zajistit medikaci léků

Prosíme všechny, choďte v rouškách - JÁ CHRÁNÍM TEBE, TY CHRÁNÍŠ MNE.

Z preventivních a provozních důvodu budou evidovány údaje o dětech a rodičích (např. aktuální zdravotní stav, alergie dětí na potraviny, sdělení profese a dostupný telefonní kontakt na zákonného zástupce, zaměstnavatele, náhradní kontakt v době, kdy dítě bude v péči pedagogických pracovníků).

Pokud si jako rodič (na základě výše uvedeného) zvolíte pro péči o své dítě ZŠ Šlapanice, kontaktujte: Bc. Martina Macháčková DiS., tel. 720 021 434, martina.machackova@zsslapanice.cz

Podrobné informace v PDF

Přihláška ke stažení

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (20.3.2020)

Odebírat novinky