Umíme poskytnout první pomoc?

Každým dnem se můžeme stát účastníky události, při které je zapotřebí poskytnout první pomoc - nevolnost, krvácení, úraz, mozková příhoda, dopravní nehoda... Víte, jak se správně zachovat a pomoci zachránit i život? To vše a mnoho dalšího se mohli na podzim dozvědět žáci 4. a 9. ročníků během výukového programu zajištěného oblastním spolkem Českého červeného kříže Brno-město. Výukový program se uskutečnil na naší škole a byl rozdělen na teoretickou a praktickou část doplněnou o modelové situace. V praktické části si tak žáci mohli vyzkoušet jednotlivé úkony při poskytování první pomoci např. nácvik resuscitace na figuríně, zástava krvácení, transport zraněného.

Věříme, že absolvování výukového programu vč. praktické části pomůže odhalit mladším dětem i jejich starším spolužákům situace, do kterých se i oni mohou dostat. Ukazuje jim, jak mohou i přes svůj nízký věk reagovat na závažné situace, kdy je ohrožen život a zdraví.

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Monika Pantělejevová (11.11.2015)

Odebírat novinky