Rozhodnutí ředitele školy o přijetí/nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání, Rozhodnutí o odkladu školní docházky

Ve Šlapanicích 31.5. 2022

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáka k základnímu vzdělávání

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16, rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:
uchazeči s registračními čísly

2022-01 až 2022-03
2022-06 a 2022-07
2022-09 a 2022-10
2022-12 až 2022-18
2022-20 až 2022-38
2022-40 až 2022-52
2022-54 až 2022-59
2022-61 až 2022-76
2022-78 a 2022-79
2022-81 až 2022-83
2022-86 a 2022-87
2022-89
2022-92 až 2022-97
2022-100 až 2022-103
2022-105
2022-108
2022-110
2022-112
2022-119

se přijímají od školního roku 2022/2023 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16 a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, vyzvednutí bude možné na vyžádání v kanceláři školy.

PhDr. Pavel Vyhňák
ředitel školy


Ve Šlapanicích 31.5. 2022

Rozhodnutí o nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16, rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:
uchazeči s registračními čísly

2022-19
2022-84
2022-85
2022-88
2022-99
2022-107

se nepřijímají od školního roku 2022/2023 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16.

Odůvodnění

Ředitel školy rozhodl z kapacitních důvodů žádost zamítnout.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16 a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

O nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude zákonným zástupcům zasláno doporučenou poštou.

PhDr. Pavel Vyhňák
ředitel škol


Rozhodnutí o odložení začátku povinné školní docházky

Ve Šlapanicích dne 31. 5. 2022

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16, rozhodl podle ustanovení § 37 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

uchazeči s registračními čísly

2022-04
2022-05
2022-08
2022-11
2022-39
2022-53
2022-77
2022-80
2022-91
2022-98
2022-106
2022-109
2022-111
2022-113
2022-114
2022-115
2022-116
2022-117
2022-118
2022-121

získali odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

Odůvodnění

Rozhodnutí se vydává na základě žádosti zákonných zástupců a doporučujícího potvrzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16 a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Ředitel školy upozorňuje zákonné zástupce na povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Rozhodnutí o odkladu bude zákonným zástupcům zasláno doporučenou poštou.

PhDr. Pavel Vyhňák
ředitel školy

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (01.06.2022)

Aktuality