Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělavaní

Ve Šlapanicích 28. 2. 2014

R O Z H O D N U T Í

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16, rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

uchazeči s registračními čísly 1 až 101 se přijímají

od školního roku 2014/2015 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16 a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Poznámka:

Žádosti o odklad školní docházky je možné doručit ředitelství školy do 31.5.2014. Žádosti budou vyřizovány průběžně, včetně žádostí podaných u zápisu.

 

Žádáme rodiče, aby si rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání vyzvedli osobně v kanceláři školy. Děkujeme.


Mgr. Roman Skočovský, Ph.D.
ředitel školy

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (28.2.2014)

Odebírat novinky