Ředitelské volno 3. října 2022

Z provozních a organizačních důvodů vyhlašuje ředitel školy podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dne 3. 10. 2022 pro všechny žáky ZŠ Šlapanice ředitelské volno. Důvodem je práce všech pedagogických pracovníků na školním vzdělávacím programu.

Školní družina bude mimo provoz, obědy budou všem žákům na tento den odhlášeny. V případě zájmu o oběd (za plnou cenu dle příslušné kategorie) musí rodiče svému dítěti oběd přihlásit nejpozději do pátku 30. 9. do 11:00.

Možnosti výdeje obědů (vše v budově A):

  • do jídlonosičů v době 11:00 - 13:00 (příchod ke kuchyni ulicí Hřbitovní kolem DPS)
  • konzumace v jídelně v době 11:30 - 13:00 (příchod přes terasu)
tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (04.10.2022)

Aktuality