Projekty financované EU

OPVK_ver_zkraceny_sTextem_RGB_czNaše škola v červenci roku 2011 podala dvě žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. První projekt s názvem "Rozvoj poradenského centra včetně komplexní specializované podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" zařazený do oblasti podpory č. 7.1.2 "Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" a druhý s názvem "Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků Základní školy, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace" zařazený do oblasti podpory č. 7.1.3. "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení".

Oba projekty byly škole v měsíci březnu schváleny a v měsíci dubnu byly uzavřeny smlouvy o realizaci těchto projektů mezi Jihomoravským krajem a ZŠ Šlapanice.

První projekt s celkovou dotací 1 554 747,23 Kč zaměřený na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami umožní financování činností odborných pracovníků školy, a to školního psychologa, speciálního pedagoga a výchovného a kariérového poradce. Doba realizace projektu začíná 1. 8. 2012 a končí 31. 1. 2015.

Druhý projekt zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků s celkovou dotací 1 166 318,25 Kč umožní pedagogům školy zvýšit své dovednosti v oblasti profesního rozvoje v dovednostech ovlivňujících kvalitu a efektivitu vzdělávání, v oblasti zvýšení jazykových dovedností pedagogů neučících cizí jazyk a v oblasti využívání ICT ve výuce. Jeho realizace potrvá do 1. 11. 2012 do 31. 12. 2013.

V současné době probíhá realizace projektu "Moderní s konkurenceschopná škola" s celkovou dotací 2 564 911 Kč, který umožnil vybavit učebny moderní prezenční technikou, vybavit pedagogy osobními počítači a také umožnil vyslat učitele cizích jazyků na čtrnácti denní zahraniční jazykové kurzy.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (10.5.2012)

Odebírat novinky