Příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky v době od 11. 5. 2020

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5.2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky:

  • vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků, maximální počet žáků ve skupině je 15,
  • složení skupin je neměnné po celou dobu, o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy, žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020,
  • připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky,
  • obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.

Organizace konzultací:

  • konzultace budou probíhat dvakrát týdně v blocích předmětů ČJ a M (cca čtyři vyučovací hodiny na den),
  • skupiny max. v počtu 15 žáků s vyučujícím ČJ a M,
  • podle počtu přihlášených žáků budou vytvořeny skupiny a k nim přiřazeni vyučující daných předmětů (je možné, že nemusí jít vždy o vyučujícího konkrétní třídy),
  • stravování ve školní jídelně nebude žákům umožněno,
  • konzultace budou probíhat v souladu s hygienickými opatřeními.

Zjištění zájmu o tuto formu konzultací je realizováno přes třídní učitele - oslovením rodičů přes Edookit. Rodiče mohou kontaktovat třídního učitele také na základě níže uvedené výzvy.

Vážení rodiče žáků 9. ročníku, prosím sdělte třídním učitelům do středy 6. 5. do 9.00, zda vaše dítě využije či nevyužije intenzivní konzultace ve škole k přípravě na jednotnou přijímací zkoušku devátých ročníků.

Přítomnost žáků ve škole bude možná na základě přihlášení a vyplnění čestného prohlášení (prosím pečlivě prostudujte rizikové faktory uvedené v tomto dokumentu), odevzdaného v prvním dnu přípravy.

Rodiče, kteří vyjádří zájem, obdrží do 8. 5. 2020 upřesňující pokyny, včetně organizace výuky.

Distanční vzdělávání bude v těchto předmětech probíhat i nadále.

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (5.5.2020)

Odebírat novinky