Potvrzení pro OČR

Pokyny pro uplatnění "Žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovné zařízení (školy)"

Nárok na ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec (rodič) doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Vše je blíže vysvětleno zde

Žádost o vystavení a potvrzení ošetřovného zasílejte mailem na adresu kancelar@zsslapanice.cz. V žádosti uvádějte jméno, příjmení a rok narození dítěte, na které má být potvrzení vydané. Škola vyplní a potvrdí část A. „Žádosti o ošetřovné". Potvrzení vám bude zasláno na email.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (24.3.2020)

Odebírat novinky