Nabídka studijně-poznávacího zájezdu do Velké Británie pro žáky 8. ročníku

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali o možnosti, kterou v rámci projektu „Jazykové pobyty a kurzy pro žáky ZŠ Šlapanice" nabízíme žákům osmých ročníků. Jedná se o studijně-poznávací zájezd do Velké Británie, při kterém si mohou žáci ověřit své dovednosti v anglickém jazyce a vidět také kus světa. Žáci budou ubytováni v rodinách v přímořském městečku Worthing. Během pobytu absolvují 9 lekcí výuky s rodilými mluvčími. Na základě projektu budou mít žáci z fondů EU hrazeno: cestovné, ubytování, stravování, kurzovné vč. poplatku za učební materiály. Mimo jiné je čeká pestrý program, během něhož si prohlédnou města Brighton, Portsmouth nebo Londýn (vstupy do muzeí a památek si žáci hradí sami). Kapacita zájezdu je podmínkami projektu omezena na 50 žáků. Žáci, kteří budou mít o zájezd zájem, si mohou přihlášky vyzvednout u svých vyučujících anglického jazyka. Při výběru účastníků zájezdu bude přihlédnuto k chování a prospěchu žáků. Uzávěrka přihlášek je v pondělí 14. 9. 2015.

Pro rodiče vybraných účastníků zájezdu se v úterý 29. 9. (před třídními schůzkami) uskuteční informační schůzka, kde obdrží bližší pokyny k zájezdu.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (10.9.2015)

Odebírat novinky