MŠMT - uzavření školy v termínu 18. - 23. listopadu

Vážení rodiče,

na základě krizové porady se zřizovatelem školy byla z důvodu pandemické situace ve škole podána na Ministerstvu školství žádost o změnu organizace školního roku, které bylo urgentně vyhověno.

Škola bude v souladu s § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v termínu 18. - 23. listopadu uzavřena. Nelze zajistit chod školy a prezenční výuku žáků z důvodů nemoci a nařízených karanténních opatření pedagogickým i provozním pracovníkům školy. Během této doby budeme poskytovat distanční vzdělávání (DV). Jeho forma a rozsah je v kompetenci jednotlivých pedagogů. Podle možností bude v jednotlivých ročnících poskytována i synchronní online výuka. Hlavním komunikačním kanálem zůstává Edookit, pro online výuku MS Teams.

Rodiče žáků do 10 let mají nárok na OČR (oproti ředitelskému volnu). Děti z 1. - 4. ročníků dnes obdrželi školou potvrzený formulář žádosti o OČR. Ostatním žákům do 10 let bude formulář potvrzen na základě žádosti poslané na mail antonin.sery@zsslapanice.cz nebo kancelar@zsslapanice.cz (nerozdané žádosti o OČR budou k dispozici na recepci školy v pracovní dny od 7.30 - 16.30).

Jídelna a družina budou po dobu uzavření pro žáky mimo provoz, obědy jsou všem žákům hromadně odhlášeny, výukové programy, exkurze či divadla jsou zrušeny.

Mimoškolní kroužky i pronájmy mohou i nadále využívat prostory školy, školní kroužky jsou zrušeny a účastníci budou osloveni vedoucími kroužků.

Další informace obdrželi rodiče i žáci prostřednictvím Edookitu.

Doporučujeme všem účastníkům vzdělávání nechat se během této doby preventivně otestovat PCR covid-19 testem, který je poskytován v případě dětí dvakrát do měsíce zdarma

Snad nám těch sedm dní pomůže dalšímu šíření nákazy alespoň trochu zabránit.

Děkujeme za pochopení.

PhDr. Pavel Vyhňák
ředitel

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (16.11.2021)

Aktuality

Odebírat novinky