Když chceš, tak to dokážeš

„Chtít, věřit a konat," toto životní krédo jedenatřicetiletého zpěváka a hudebníka skupiny Gipsy.cz, Radka Bangy, zaznělo ve čtvrtek 12. prosince v kinosále naší školy. Žáci druhého stupně zde absolvovali program zaměřený na prevenci rizikového chování s názvem Když chceš, tak to dokážeš. Během téměř dvou hodin R. Banga vyprávěl o svém místy dramatickém životě, v němž se i přes svůj romský původ, problematické rodinné zázemí a drobnou postavu vydal po dlouhé cestě poctivé práce, a stal se uznávanou osobností nejen české populární hudby. Žáky i učitele dojímal příběhy svých spolužáků a blízkých, kteří doplatili na drogovou či jinou závislost, bavil svou snahou stát se adeptem bojového umění, motivoval příběhem svým i lidí ze svého okolí, kteří se z pozice outsidera dopracovali k úspěchu. A hlavně potěšil svými písničkami, smyslem pro humor a společným fotem se všemi přítomnými.

Projekt, který v roce 2011 vznikl pod záštitou vládní zmocněnkyně pro lidská práva, není jednorázovou akcí, ale jeho součástí jsou i materiály pro učitele, které lze využít v hodinách občanské výchovy, výchovy ke zdraví a v dalších předmětech. Naplňuje tak sociální klíčové kompetence a výstupy školního vzdělávacího programu, především prevenci rasismu a xenofobie, závislosti na návykových látkách a výchovu k smysluplnému životu a zdravému životnímu stylu.

A jak vnímali program žáci? Ve svých ohlasech především oceňovali zajímavé texty písní „živě" zpívaných, vtipné „hlášky" i možnost setkat se populární osobností. Někteří se dokázali zamyslet i hlouběji: „Ukázal nám, že i když se to v životě někdy pokazí, není to konec." Nechyběla slova obdivu k tomu, co zpěvák dokázal přes nepřízeň osudu. Program je důkazem, že i vážná témata mohou být podána zábavně: „ Ani trochu jsem se nenudila a chtěla bych, aby R. Banga přijel znovu!"

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Jaroslava Staňková (16.12.2013)

Odebírat novinky