Jarmark kroužků 2022

Vážení rodiče,
v pondělí 5. září 2022 zveme Vás i Vaše děti opět na Jarmark kroužků, který se bude konat od 16:00 do 17:30 na školním hřišti. Můžete se zde seznámit s nabídkou a podmínkami kroužků pořádaných školou i dalšími organizacemi, příp. přímo vyzvednout přihlášky pro daný kroužek. Kompletní nabídka nabízených kroužků bude zveřejněna nejpozději v pátek 2. 9. 2022 na webových stránkách školy.

Zájemce o prezentaci činnosti na Jarmarku kroužků prosíme, aby do středy 31. 8. 2022 zaslali vyplněnou tabulku (prosím vyplňte přesně podle vzoru) s podklady pro svůj kroužek na email antonin.sery@zsslapanice.cz. Žádáme o dodržení termínu, později doručené podklady nebudou ve zveřejněné nabídce.

Z organizačních důvodů chodu družiny nezačínejte ani nekončete kroužek v době mezi 13.30 - 15.00 (vycházky ŠD).

Další pokyny pro nahlášené zájemce o prezentaci:

  • příchod na hřiště v 15:30
  • nezapomeňte si přinést vlastní pomocný materiál pro prezentaci
tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (07.09.2022)

Aktuality