Jak se nestát závislákem

je název preventivního programu, jehož se 5. a 10. května zúčastnili žáci 7. ročníků.

Zajímavou a nenásilnou formou hry se žáci seznamovali s nebezpečím užívání různých návykových látek. Odbornice ze Státního zdravotního ústavu měly připraveny tři stanoviště, na kterých byli žáci vtaženi do panelových soutěžních her s tématy vliv kouření, drogy a jiné návykové látky a asertivní chování. Žáky hry zaujaly a snažili se vzájemně spolupracovat na řešení různých modelových situací. Za svoje znalosti a vědomosti byli žáci odměněni nejen vysokým počtem bodů, ale i drobnými dárky. Cílem výukového programu bylo seznámit žáky s negativy spojenými s užíváním návykových látek a s riziky vzniku závislostí.

Preventivní výukový program pro žáky 7. ročníku ZŠ Šlapanice byl hrazen z prostředků Městského úřadu Šlapnice.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Vladimíra Ressová (12.5.2016)

Odebírat novinky