Informace pro rodiče žáků 5. ročníků ze spádových škol

(přestup na 2. stupeň ZŠ Šlapanice)

Vážení rodiče, pokud máte zájem, aby Vaše dítě v příštím školním roce nastoupilo do 6. ročníku na ZŠ Šlapanice a spolu se svými vrstevníky zde pokračovalo ve školní docházce na druhém stupni, je třeba vyplnit a vedení ZŠ Šlapanice doručit žádost o přestup žáka.

V současné době již začínáme řešit organizační a materiální zajištění nového školního roku (mj. nákup učebnic a učebních pomůcek, žákovského nábytku, rozmístění tříd, úvazky učitelů) a proto bychom Vás požádali, abyste svou žádost o přestup syna/dcery do 6. ročníku ZŠ Šlapanice doručili nejlépe do 10. května, nejpozději však do 31. května 2016.

Na základě této žádosti Vám bude vystaveno rozhodnutí o přijetí žáka. Ohledně jeho převzetí Vás budeme kontaktovat.

Pokud byste měli zájem ještě před odesláním žádosti o přestup si školu společně se svým dítětem prohlédnout nebo potřebovali získat či předat další informace, kontaktujte prosím zástupkyni ředitele pro 2. stupeň Mgr. Moniku Pantělejevovou.

telefon: 544 120 306 (mobil 606 788 677)
e-mail: monika.pantelejevova@zsslapanice.cz

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Monika Pantělejevová (9.2.2016)

Odebírat novinky