Informace k přestupu žáka na ZŠ Šlapanice od 1. 9. 2019

Žádost o přestup žáka na naši školu může být podána kdykoliv. Naše kapacita by měla být pro následující školní rok dostatečná. Nicméně vždy bude záležet na počtu žáků z našeho školského obvodu (Šlapanice, Bedřichovice a spádových obcí Blažovice, Jiříkovice, Kobylnice, Ponětovice, Prace - Vyhláška o školském obvodě základní školy, Dohoda o vytvoření společného školského obvodu), kteří mají dle zákona přednost. Kritérium pořadí přijetí přihlášky k přestupu dle data odporuje zásadě procesní rovnosti účastníků správního řízení, proto se nedoporučuje jej aplikovat. Nelze-li děti vybrat podle přípustného kritéria ("spádovost"), losuje se. K tomu by mohlo dojít pouze v extrémním případě. Díky spolupráci se zřizovatelem jsme navýšili během letních prázdnin kapacitu školy a dále probíhají intenzivní práce na výstavbě nového pavilonu, sportovní haly a rozšíření varny kuchyně. To vše by mělo zajistit dostatek míst i pro následující roky.

Nemusíte se obávat, že byste podáním žádosti o přestup až během jarních měsíců něco podcenili. Doporučujeme podávat žádosti o přestup od 1. 5. 2019.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Pavel Vyhňák (29.1.2019)

Odebírat novinky