Dokumenty

V této sekci zveřejňujeme jednotlivé dokumenty povinně vydávané a zveřejňované školou. Hlavními dokumenty jsou školní vzdělávací program, školní řád včetně pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a formuláře žádostí k jednotlivým administrativním úkonům spojených se školní docházkou žáků na naši školu. Najdete zde také výroční zprávy o činnosti školy a zprávy České školní inspekce. Všechny dokumenty jsou ve formátu PDF.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (13.8.2009)

Odebírat novinky