Dětský den na ZŠ Šlapanice

Dětský den na ZŠ Šlapanice

Blíží se prázdniny a ve škole nás deváťaky, čeká náročný program. Všichni se těšíme, protože na 24.6.2011 jsme připravili pro žáky I. stupně ,, Dětský den ". Místo konání - školní hřiště.

Ráno jsme pomohli p. učiteli Fuksovi přinést a ozvučit plochu hřiště, aby písničky zpříjemnily soutěž.

Deváťaci připravili vše co bylo potřebné.

První dvě vyučovací hodiny patřilo školní hřiště žákům 1.a 2. tříd. Přinesli si s sebou předem vytištěné lístečky s očíslovanými kolonkami stanovišť. Po splnění úkolu dostali do příslušné kolonky podpis nebo razítko. Když splnili všech 19 úloh, odevzdali lísteček p. učitelce, která jim předala medaily vyhotovenou z papíru a sladkou odměnu.

Další dvě vyučovací hodiny plnili stejné úlohy žáci 3. - 5. ročníku. Za splnění také získali odměnu.

Dětem příjemně uplynul čas čekání na prázdniny a odreagovaly se od celoroční školní práce.

Tak příští rok..........jen s dalšími deváťaky.

Odměny bylo možné zakoupit díky finančnímu příspěvku obč.sdružení KALAMÁŘ a příspěvku od ZŠ Šlapanice. Patří jím naše poděkování.

Vaši deváťaci

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (29.6.2011)

Odebírat novinky