Den otevřených dveří na ZŠ

Den otevřených dveří na základní škole proběhl v úterý 4. února 2014 v době dopoledního vyučování. Vedení školy se svými zaměstnanci iniciovalo otevřený vstup do školní budovy dne 29.1. 2014 na webu školy, v deníčcích i žákovských knížkách, aby zvýšilo informovanost rodičů a šlapanické veřejnosti o průběhu rekonstrukce školy a zamezila dehonestujícím zprávám, které se šíří naším okolím (včetně článku z deníku MF DNES ze dne 31. 1. 2014).

I když si uvědomujeme, jak obtížné může být pro rodiče vzít si dovolenou a zajít do školy, nebylo možné jednat jinak, neboť všechny okruhy vymezené zkreslujícími a "zaručenými" informacemi o škole se týkají hlavně období školního vyučování, tedy dopoledne.

  • zahájení vyučování a prezentace rekonstrukce návštěvníkům předcházela videoanketa TV Šlapanice s náhodně vybranými žáky a rodiči během příchodu do školy
  • prezentace a rekognoskace školy provedli: ředitel školy, zástupce ředitele školy, stavební dozor investora a školník
  • prezenční listinu školy podepsalo celkem 27 osob (škola měla k 1. 9. 2013 643 žáků ve 29 třídách a 1 oddělení MŠ -20 dětí)
  • většinou se jednalo o rodiče, prarodiče nebo veřejnost
  • škola vymezila a vysvětlila základní okruhy otázek: hlučnost, prašnost, bezpečnost, harmonogram prací, komunikace s veřejností
  • škola neobdržela žádný písemný podnět, který by zpochybnil přijatá opatření v rámci komunikace mezi školou, investorem a zhotovitelem díla
  • v jednom případě ústně požadovala jedna maminka zveřejnění stavební dokumentace a harmonogramu prací; bylo ji umožněno vyfotografovat z bezpečné zóny školy i prostory staveniště
  • komunikace s rodiči a veřejnosti proběhla slušně se snahou o oboustranné pochopení situace ve škole a vzájemné toleranci

Věříme, že veřejnost si je vědoma složitosti a náročnosti celé investiční akce, že pozorně sleduje všechny informační toky a přeje si stejně jako my, aby rekonstrukce dospěla ke zdárnému konci, tedy k 1. 9. 2014, aby se nenarušil i průběh nového školního roku. K tomu nám dopomůže jen soudržnost nás všech, psychická odolnost, tolerance a důvěra v to co děláme.

Příloha: zápis z kontroly KHS

Šlapanice 6. 2. 2014

Roman Skočovský, ředitel školy

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: (6.2.2014)

Odebírat novinky