Čtenářské dílny

Součástí projektu Výzva 56 vyhlášeného MŠMT jsou i Čtenářské dílny, které se již na naší škole rozbíhají v hodinách literatury ve vybraných třídách 2. - 7. ročníku.

Cíl aktivity:

  • Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.
  • Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

Externí metodici, kteří mají bohatou praxi právě v oblasti čtenářských dílen, vytvořili tematické plány na celý školní rok 2015/2016. Každý z těchto tematických plánů obsahuje popis deseti lekcí Čtenářských dílen pro jednotlivé ročníky. Předpokládaná doba trvání jedné Čtenářské dílny je jedna vyučovací hodina. Současně jsou z projektu zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen. Škola nakoupila potřebné množství knih, které zaujmou malé i starší čtenáře a které budou využívány i nadále jako mimočítanková četba.

Čtenářská dílna by měla podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti. Na konci školního roku nás čekají závěrečné výstupy těchto aktivit např. divadelní scénka, nástěnky, psaný příběh nebo vedení čtenářského zápisníku.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Zora Dufková (22.10.2015)

Odebírat novinky