Beseda o bezpečné chování na internetu a kyberšikaně

V úterý 20. října se mohli rodiče našich žáků dozvědět zásadní informace o tom, jak ochránit své děti před riziky a nástrahami internetové komunikace a jak řešit kyberšikanu - tedy šikanu prostřednictvím internetu. Přítomní rodiče se například dozvěděli od lektorky, poručice Mgr. Zdeňky Procházkové z Krajského ředitelství PČR Jihomoravského kraje, jaká rizika souvisí se sociálními sítěmi, jak chránit osobní údaje, jak se bezpečně pohybovat na internetu a přesto umět využívat jeho výhody. Zajímavá a poučná přednáška byla doložena skutečnými příběhy i působivými videi.

Bezpečné chování na internetu a kyberšikana patří dnes k nejožehavějším problémům nejen mladých lidí, proto je velká škoda, že účast rodičů byla velmi malá.

Beseda s rodiči je součástí širšího úsilí školy přispět k bezpečnému pohybu našich žáků na internetu a smysluplně ho využívat. Ve 3. třídě žáci na setkání se školní psycholožkou probírají první zásady při práci s internetem. V 5. třídě se o bezpečném chování na internetu dozvídají jak v hodinách informatiky, tak na besedě s lektorkou PČR. Letos se besedy naši „páťáci" zúčastnili 1. října. Důkladněji jsou pak žáci proškoleni v 7. ročníku, kdy je beseda s příslušnicí PČR více zaměřena na formy kyberšikany a možnosti, jak se kyberšikaně bránit, a na rizikové chování na internetu, např. sdělování osobních údajů, komunikaci s cizími lidmi atd. V tomto školním roce budou proškoleni i žáci 9. tříd, kteří zatím besedu s odborníkem z PČR neměli.

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Jaroslava Staňková (22.10.2015)

Odebírat novinky