Výchovně vzdělávací projekt NEPZ

Naše škola se účastní výchovně vzdělávacího projektu NEPZ (Nejbohatší Ekosystémy Planety Země). Tento projekt bude přibližovat dětem význam, ohrožení a ochranu světového přírodního dědictví planety Země. Žáci získají formou přednášek, besed a soutěží informace o tom, co se kolem nás děje a jakým způsobem zasahujeme, byť i nevědomky, do devastace divoké přírody. Projekt povede děti k zájmu o problémy týkající se zachování zdravého životního prostředí a o ochranu světového přírodního dědictví.

Projektu se letošní školní rok zúčastní žáci 7. ročníků. Dne 14. ledna proběhne v kinosále školy přednáška a následně beseda na téma týkající se ekosystémů divoké přírody. Součástí akce bude i soutěž s cenami. V nejbližší době se na této internetové stránce objeví i článek o průběhu akce.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (4.1.2013)

Odebírat novinky