Studijně poznávací zájezd do Portsmouth

V posledním dubnovém týdnu se skupina žáků naší základní školy vypravila do jižní Anglie. Cílem naší cesty byl Portsmouth a jeho předměstí Gosport, kde se žáci zúčastnili výuky anglického jazyka v místním komunitním centru pod vedením zkušených univerzitních pedagogů specializovaných na výuku anglického jazyka pro neanglicky mluvící děti a mládež.

První den zájezdu byl věnován prohlídce města Portsmouth a návštěvě lodí HMS Victory a HMS Warrior. Součástí poznávání města byla rovněž okružní plavba přístavem a návštěva Action stations, zařízení, kde si žáci vyzkoušeli, jak fungují různé fyzikální jevy v praxi. Ve večerních hodinách se žáci ubytovali u svých hostitelských rodin v Gosportu a aktivně si vyzkoušeli své znalosti angličtiny.

V dalších dnech se žáci v dopoledních hodinách věnovali výuce. Učitelé seznamovali naše žáky s britskou historií, kulturou a architekturou. V oblasti jazykovědy se žáci zdokonalovali ve výslovnosti, slovním přízvuku a celkovém slovním projevu. Každý den byl žákům zadán úkol související s odpoledním programem a druhý den byl úkol vyhodnocen. Upevňování nově nabytých znalostí bylo podporováno komunikativní metodou aplikovanou formou her.
V závěru našeho pobytu v Gosportu všichni žáci obdrželi certifikáty o absolvování kurzu a byli všemi pedagogy pochváleni a povzbuzeni pro další studium angličtiny.

Poslední den zájezdu byl naším cílem Londýn. Shlédli jsme hlavní památky jako London Eye, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Covent Garden a Tower. S Anglií jsme se rozloučili v Greenwichi a odtud jsme zamířili k Doveru, odkud nás trajekt dopravil na pevninu.

Do České republiky jsme se vrátili pozitivně naladěni a s velkým nadšením pro další zdokonalování se v cizím jazyce.

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: (2.5.2013)

Odebírat novinky