Základní informace o školní družině

Školní družina

Školní družina využívá kapacitu 200 dětí. O zařazení žáka do družiny rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky. Pokud je přihlášeno více žáků, než je povolená kapacita družiny, jsou přednostně přijímáni žáci:

 1. prvního ročníku a dálo postupně vyšších ročníků;
 2. přihlášení k pravidelné celodenní docházce;
 3. jejichž rodiče jsou oba zaměstnaní.

Družina nabízí

 • zájmová vzdělávání (výtvarné, sportovní, pracovní, hudebně-dramatické, literární, kroužky organizované školou - žáci mohou z družiny do kroužku přecházet)
 • hry rozvíjející dovednosti dětí
 • přípravu na vyučováni
 • relaxační aktivity
 • soutěže
 • další aktivity dle zájmu dětí a aktuálních možností družiny
 • upevňování návyků hygienických, pravidel stolování, společenského chování, oblékání, úklidu apod.

Platba za školní družinu

V souladu s 11 vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění stanoví ředitel základní školy výši úplaty vždy na období školního roku a zveřejní ji na informační tabuli základní školy nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí žáka k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitel základní školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí žáka.

Nejedná se o částku za docházku (počet dnů nebo hodin strávených ve školní družině), ale o úhradu části provozních nákladů družiny. Různý čas odchodu ze školní družiny nebo rozdílná účast v jednotlivé dny v týdnu nemají vliv na snížení částky. Vybraná částka je používána na úhradu nákladů spojených s činností dětí v družině (pomůcky, hry, výtvarné potřeby a další vybavení). Částka se z důvodu onemocnění dítěte nevrací.

Úplata je splatná buď v hotovosti na pokladně základní školy, nebo bankovním převodem na účet školy (viz Pokyny ke školním polatbám), a to v následujících termínech:

 1. do 30. září za měsíc září až prosinec
 2. do 30. ledna za měsíc leden až červen.

V případě nezaplacení úplaty do 15. dnů od předání upozornění na zpoždění platby, bude žák z docházky do školní družiny vyloučen.

Provoz školní družiny

Pondělí

 

6:30

-

8:00

 

11:30

-

17:00

Úterý

 

6:30

-

8:00

 

11:30

-

16:00

Středa

 

6:30

-

8:00

 

11:30

-

17:00

Čtvrtek

 

6:30

-

8:00

 

11:30

-

16:00

Pátek

 

6:30

-

8:00

 

11:30

-

16:00

Školní vzdělávací program - školní družina

Směrnice o poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině

Přihláška k docházce do školní družiny

Stanovení výše úplaty za ŠD na školní rok 2017/2018

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (13.8.2009)

Odebírat novinky