Rekonstrukce ICT

V nedávném článku jsme v kostce informovali širokou veřejnost o činnosti školy za uplynulý školní rok. Jednalo se spíše o statistické vyjádření toho nejdůležitějšího v životě školy a její funkce. Dnes budeme v tomto sebehodnocení pokračovat. Vybrali jsme si oblast informačních a komunikačních technologií (ICT), kterou považujeme za zcela zásadní, a to jak pro realizaci školního vzdělávacího programu, tak pro komunikaci v rámci školy i s veřejností.

Vše začalo webovou stránkou, která přišla na řadu jako první. Široká diskuze nad jejím smyslem a formou vyústila v dnešní podobu stránek, které poskytují široké spektrum informací všem zájemcům o dění na naší škole (www.zsslapanice.cz). Dalším krokem bylo posílení výuky anglického jazyka zakoupením a instalací interaktivní tabule do odborné jazykové učebny. Tyto kroky se neobešly bez řádné analýzy stávající situace, která měla za cíl najít optimální řešení v návaznosti na stávající koncepci a infrastrukturu ICT. Tento rozbor pak v souvislosti s dlouho plánovanou rekonstrukcí školy ukázal na anomálie ve struktuře stávající sítě, v dalších souvislostech na zanedbanou stavební údržbu kuchyně a počítačových učeben a vyústil v novou koncepci ICT na škole. Prvním krokem bylo vybudování nových síťových rozvodů a přestěhování serveru do nových prostor. Při kontrole rozvodů v učebně informatiky umístěné pod kuchyní byly zjištěny nedostatky (vlhkost, poškození rozvodů hlodavci, prosakování vody stropem), které si vynutily okamžité radikální řešení - přestěhování učebny do nových prostor. Protože ani druhá učebna nevyhovovala technickým normám (zejména rozvod el. energie k počítačům), prošla rekonstrukcí i ona. Výsledkem jsou dvě vzájemně propojené počítačové učebny vybavené adekvátním nábytkem a doplněné o dataprojektory. Rekonstrukce učeben, rozvodů i serverů by nebyla možná bez aktivní podpory ze strany vedení radnice, za což patří všem zúčastněným naše poděkování.

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: (1.10.2013)

Odebírat novinky