Přestup žáka do 6. ročníku

Žák, který úspěšně ukončí 5. ročník základního vzdělávání na některé základní škole ve školském obvodě ZŠ Šlapanice (viz Vyhláška o školském obvodě základní školy, Dohoda o vytvoření společného školského obvodu), může přestoupit do 6. ročníku na ZŠ Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16 na základě žádosti o přestup. Tuto žádost podává zákonný zástupce žáka v termínu od 15. 5. do 10. 6. školního roku, ve kterém žák navštěvuje 5. ročník.

K žádosti přiložte vyplněný dotazník o žáku a jeho zákonných zástupcích.

Upozornění:

Elektronické formuláře jsou určeny POUZE pro program MS Word, v jiném programu se nezobrazují korektně.

Formuláře ve formátu PDF Elektronické verze formulářů ve formátu Word

Žádost o přijetí žáka na ZŠ Šlapanice

Dotazník

Žádost o přijetí žáka na ZŠ Šlapanice

Dotazník


 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (18.1.2016)

Odebírat novinky