Platba za ŠD

Na základě § 11 vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, stanovil ředitel školy za žáka ve školní družině pro školní rok 2008/2009 měsíční poplatek ve výši 150 Kč splatný následovně:

 

1) do 15. září za měsíc září až prosinec (4 x 150 = 600 Kč)

2) do 15. ledna za měsíc leden až březen (3 x 150 = 450 Kč)

3) do 15. dubna za měsíc duben až červen (3 x 150 = 450 Kč)

 

Nejedná se o částku za docházku (počet dnů nebo hodin strávených ve školní družině), ale o úhradu části provozních nákladů družiny. Různý čas odchodu ze školní družiny nebo rozdílná účast v jednotlivé dny v týdnu nemají vliv na snížení částky. Vybraná částka je používána na úhradu nákladů spojených s činností dětí v družině.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (21.4.2009)

Odebírat novinky