Exkurze SAKO

Dne 14. 5. 2013 se uskutečnila exkurze žáků 8. třídy do akciové společnosti SAKO Brno (spalovna a komunální odpady).

Paní průvodkyně nás informovala, že SAKO spaluje komunální (netříděný) odpad a takto získané teplo se využívá k výrobě elektrické energie a tepla, které se dodává obyvatelům Brna a okolí. Podíl dodané el. energie tvoří z celkového dodaného množství cca 30%. Dále SAKO provádí a provozuje svoz separovaného skla, plastů a papírů a provozuje Eko dvory. V akciové společnosti dochází k opětovnému třídění separovaného odpadu a k dopravě ke zpracovateli.

Po získaných informacích žáci viděli motivační film a následně si prošli provoz, kde viděli v praxi to, co se dověděli na přednášce.

Práce s odpadem není lehká a ani jednoduchá ale pomáhá přírodě alespoň tím, že se nehromadí odpad na skládkách.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Jana Tůmová (16.5.2013)

Odebírat novinky