Beseda s pamětníkem holokaustu

Ve středu 6. března se téměř na dvě vyučovací hodiny zaplnil školní kinosál žáky devátých tříd. Přišli si poslechnout zážitky pana ing. Pavla Frieda, rodáka z Třebíče, který byl pro svůj židovský původ více jak tři roky vězněn v koncentračním táboře v Terezíně.

Může se zdát, že téma holokaustu je v dnešní době již vyčerpané, že bylo již vše řečeno. Pan Fried nás však přesvědčil, že tomu tak není. Jak žáci, tak my učitelé jsme obdivovali, jak živě, zajímavě dokáže o prožitém utrpení hovořit, jak nám otevřel nové stránky této snad nejtemnější kapitoly evropské historie. Ústředním tématem besedy nebylo jen velké bezpráví páchané na našich spoluobčanech židovského původu za II. světové války, ale především zamyšlení nad lhostejností a zbabělostí lidí, kteří pronásledování, zavírání a vraždění Židů přihlíželi, nebo napomáhali.

Osobní vzpomínky pana Frieda jsou velmi bolestné, ze 72 členů širší rodiny přežili čtyři, jedna z přeživších však krátce po válce v důsledku podlomeného zdraví zemřela. Od hrozícího transportu do Osvětimi jej zachránila matka, která jako zapracovaná síla byla pro Němce důležitá. Sestru pana Frieda se bohužel zachránit nepodařilo, zahynula v plynové komoře v Osvětimi.

Ohlas žáku na besedu, která se konala na naší škole již podruhé, byl vskutku plný obdivu k jeho morální síle, ale i smyslu pro humor a k jeho životnímu nadhledu, který si dokázal zachovat navzdory rodinné tragédii. Věříme, že jsme se u nás ve škole s panem Friedem nesetkali naposledy.

Jaroslava Staňková

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Jaroslava Staňková (11.3.2013)

Odebírat novinky